O projekcie

Niniejsza strona dedykowana jest projektowi pn.”Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław)”.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim i lubelskim, w powiatach radomskim, zwoleńskim i puławskim, w gminach Orońsko, Kowala, Skaryszew, Radom, Gózd, Zwoleń, Tczów, Przyłęk, Policzna, Puławy.

Przedmiotowy odcinek drogi S12 rozpoczyna swój bieg w planowanym węźle „Radom Południe” na przecięciu z budowaną drogą ekspresową S7, a kończy w istniejącym węźle „Bronowice” na obwodnicy Puław.