Gminy

W folderach poszczególnych gmin umieszczono plakaty, programy spotkań informacyjnych w ramach III tury oraz mapy wariantów przebiegu planowanej drogi ekspresowej S12 przez tereny poszczególnych gmin.