Gózd

Poniżej plakat oraz program spotkania informacyjnego w gminie Gózd w ramach III tury spotkań.

Poniżej do pobrania aktualne przebiegi drogi S12 na terenie gminy Gózd, w podziale na arkusze:

Gózd – S12-D-1.012.A

Gózd – S12-D-1.012.B

Gózd – S12-D-1.013.A

Gózd – S12-D-1.013.B

Gózd – S12-D-1.014.A

Gózd – S12-D-1.014.B

Gózd – S12-D-1.015.A

Gózd – S12-D-1.015.B

Gózd – S12-D-1.016.A

Gózd – S12-D-1.016.B

Gózd – S12-D-1.017.A

Gózd – S12-D-1.018.A.v1

Gózd – S12-D-1.019.A

Gózd – S12-D-1.020.A