Tczów

Poniżej plakat oraz program spotkania informacyjnego w gminie Tczów w ramach III tury spotkań.

UWAGA! Władze gminy Tczów podjęły decyzję o zmianie miejsca spotkania i ponownie będzie to świetlica przy strażnicy OSP w Tczowie.

 

Poniżej do pobrania aktualne przebiegi drogi S12 na terenie gminy Tczów, w podziale na arkusze:

Tczów – S12-D-1.016.B

Tczów – S12-D-1.020.B

Tczów – S12-D-1.020.A

Tczów – S12-D-1.019.C

Tczów – S12-D-1.019.B

Tczów – S12-D-1.019.A

Tczów – S12-D-1.018.B

Tczów – S12-D-1.018.A.v1

Tczów – S12-D-1.017.B.v1