Przebieg wariantów

Efektem wielomiesięcznych prac koncepcyjnych dot. projektu budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku Radom – Puławy, prowadzonych przez Biuro Projektów firmy Schuessler Plan Inżynierzy sp. z o.o., jest poniższa wizualizacja wariantów przebiegu.

Ta sama mapa jest do pobrania w wersji pdf pod poniższym linkiem (uwaga: duży rozmiar pliku):

S12-D-1.000

Szczegółowe mapy przebiegu wariantów drogi S12 znajdują się w folderach poszczególnych gmin.

Aktualne propozycje wariantów przebiegu drogi ekspresowej S12 pomiędzy Radomiem a Puławami są także efektem poprzednich dwóch tur spotkań informacyjnych z mieszkańcami 10 gmin, przez które przebiegać będzie droga. Przypomnijmy, że I tura spotkań odbyła się w grudniu 2017 roku zaś II tura w kwietniu 2018 roku. Opinie i komentarze zebrane podczas tych spotkań, a także przekazywane przez zainteresowanych do GDDKiA O/Warszawa oraz do Biura Projektów dały efekt w postaci wariantów prezentowanych obecnie a zbieranie opinii i wniosków zostało już zakończone.